torsdag 3. juni 2010

Flotte Industrivernmedlemmer!

Da er Grunnkurset i Industrivern vel i havn. 3 dager til ende, et par lette forkjølelser etter en kald øvingsdag i Gangstøvika, men forkjølelsen går over! Det er ikke vanskelig å være kursarrangør når deltakerne er så engasjerte, har gode spørsmål, fruktbare diskusjoner og tilfører energi i gruppen. Takk til dere!
Heldigvis så har hele gruppen lovet å bringe engasjementet med seg tilbake til bedriftene sine, være inspirator for det eksisterende Industrivernet. Derfor, til alle deltakerne og alle dere andre som allerede er veletablerte industrivernmedlemmer: Stå på, kanskje kan ditt engasjement, din ide eller ditt forslag til endring være viktig og endatil avgjørende for å skape / opprettholde et godt Industrivern.
Til høsten blir det nytt Grunnkurs Industrivern. Når datoen for dette er klart, hører dere fra oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar