Kontakt

Postadresse:
Simcare                      
Postboks 8039, Spjelkavik          
N- 6010 Ålesund

Besøksadresse:
Åsemarka 13, Åse
N-6017 Ålesund

Telefon:
+47 91 00 66 22
+47 91 00 66 11

E-post:
simcare@simcare.no

Org.nummer:
993 067 768