Om oss

Høsten 2008 ble foretaket Simcare etableret. Ideen var å utvikle et ambulant kurs/treningskonsept der vi kombinerte praktisk trening med relevant teori. Våren 2005 avsluttet vi en prosjektperiode. Samme høst gjennomførte vi det første kurset ”AkuttMedisinsk Trening med simulator” (AMTs) for målgruppen ”Leger og annet helsepersonell ansatt ved legekontor”. Når vi skriver mai 2010 har vi gjennomført ca 200 AMTs kurs for helsepersonell i praktisk talt hele Norge. Vi benytter oss av siste generasjons pasientsimulator, SimMan 3G. Dette verktøyet kombinert med vår kliniske kompetanse danner grunnlaget for målrettet og effektiv trening av helsepersonell. Nå sitter vi med unike kunnskaper om nivået på den akuttmedisinske/medisinske beredskapen i våre målgrupper.