Vår reise

Flere bilder på "bilde" siden
Vi har hatt ei flott uke i Bodø, på mange måter. Gode "kolleger" i AZ, stadig nye opplevelser på Opsal Gjestegård, og ikke minst mange flotte kurs på legekontorene. Den nye, og kanskje mest spennende opplevelsen denne gangen, var kursdagen på Sykehuset Nordlandet. Her hadde vi en hel dag med AkuttMedisinsk Trening m/ simulator for intensivpersonell - overleger, ass.leger, turnusleger, med.studenter og intensiv spl. Vi hadde det kjekt, de hadde det kjekt og ikke minst, masse godt arbeid og god behandling. Alikevel, ser vi alle at trening må til for å opprettholde, erverve og forstå de viktige elementene i fag og samarbeid når en akutt situasjon oppstår. Hvordan jobber vi ilag? Hvordan kommuniserer vi? Har alle i teamet forstått hva som foregår og hva som skal gjøres? osv. Pasientene skal ha målrettet behandling under trygge omgivelser. Vi må bare fortsette å trene...