onsdag 1. desember 2010

Øvelse / Trening for industrivernAnna B. Omenås og Kornelia Anine Vebenstad er dyktige markører! :)

Industrivern er pålagt et visst anntal øvelsestimer i året. Ved noen bedrifter har man funnet at dette antallet treningstimer er altfor lite. Hvis det skal være mulig å ivareta de minstekrav som er satt i beredskaps-/ handlingsplaner for ulykker og hendelser i en reell situasjon, må en øve mye mer.
I flere år har vi hatt samarbeid med noen store bedrifter på sunnmøre for å være med å bygge opp, inspirere og gjøre det atraktivt å være en del av bedriftens industrivern. Øvelsene bygger på en gjenkjennende mal.
Pasientsimulator, et godt verktøy for læring
Industrivernledere og -medlemmer kjenner vår måte å arbeide og formidle kunnskap på, dette skaper trygghet og klima for god læring. Vi kjenner deres sterke sider, og kan på en konstruktiv måte veilede og bygge videre på kompetanse som kan gjøres enda bedre.
Vi har akkurat hatt øvelse ved Rolls-Royce Marine AS i Ulsteinvik. Flott gjeng, som tar oppgavene sine i industrivernet på alvor. De har virkelig lyst å gjøre arbeidsplassen til et trygt sted å være både for ansatte og besøkende. De er godt forberedt om skade eller sykdom oppstår. En flott gjeng å jobbe ilag med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar